Hazır Asfalt Hesaplama

Hazır Asfalt Hesaplama

Eylül 23, 2022 Kapalı Yazar: Hazır Asfalt

Hazır asfalt hesaplama; asfalt kalınlığının cm cinsinden değeriyle asfaltın uygulanacağı yerin metrekare cinsinden değeri ele alınır. Genel olarak hazır asfalt yol yapımlarında kullanılıyor. Bitüm ve petrol katranı karışımından elde edilmekte. Şekli olmayan asfalt; gri, siyah ve kahverengi renklerde olur. Viskolize asfaltta çok olduğu için kıvamı ağdalıdır. Hazır asfaltlar, yol yüzey kaplamalarda kullanılmakta. Yol tutuşu için çok önemli bir uygulamadır. Yol sürüş güvenli açısından zemine asfaltın mutlaka dökülmesi gerekir. Ekonomik olduğu için hazır asfalt daha çok tercih edilmektedir.

Hazır Asfaltın Yol Yapımındaki Önemi

Hazır asfalt yol yapımlarında kullanılır. Trafik düzeninin sağlanması noktasında önemli rol oynamaktadır. Yolun gövdesi; üstyapı ve altyapı şeklinde ikiye ayrılır. Üstyapı; yükünü alttaki yapıya dağıtır. Çoğunlukla yolun üstyapısında asfalt kullanılmaktadır. Altyapıysa hem yarma hem de dolgudan oluşturulmaktadır. Hazır asfalt; rafinasyonla elde edilmektedir. Sıcak ve soğuk olarak çeşitlere ayrılmakta.

Hazır asfalt, nakliye ve tedarik açısından çok ekonomiktir. Hazır asfalt, kaliteli malzemelerin iyice karıştırılmasıyla oluşturulmakta. Mükemmel yapışma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Her şeyden önce tüm hava koşullarında kullanılabilmektedir. Hava şartlarından olumsuz etkilenme gibi bir durum söz konusu değildir. Soğuk asfalt uygulandıktan sonra hemen kuruduğu için trafik kaldığı yerden devam edebilmekte.

Hazır Asfalt Özellikleri Nedir?

Soğuk asfalt özellikleriyle dikkat çekmektedir. Hazır asfaltın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Geçirgenlik,
  • Durabilite,
  • Kaymalara karşı dirençlik,
  • Yorulmalara direnç,
  • Stabilite,
  • Esneklik,
  • İşlenebilirlik,

Hazır asfaltın hava veya su geçişlerindeki mukavemeti, geçirgenlik olarak adlandırılır. Karışım içindeki hava boşluğu oranıyla geçirimsizliğin ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Durabilite; polimerizasyon ve oksidasyon akabinde agrega parçalanması, bağlayıcıların değişmesi ile bağlayıcı filmin agregadaki tanelerden soyulmasını ifade eder. Hazır asfalt uygulaması; kaymaları önlemek için yapılmakta. Özellikle ıslak yollarda tekerleğin kaymasının engellenmesi için kullanılmaktadır. Ancak kaymalara karşı direnç, üstyapıdaki zeminin agrega taneleriyle temas etmesi gerekiyor. Ayrıca üstyapıdaki yüzeyin pürüzlü olması, direkt kaymalara karşı direnç sağlar. Yorulmalara karşı direnç sağlanması içinde hazır asfalt kullanılmakta.

Bir Çuval Hazır Asfalt Ne Kadar Yer Yapar

Bir çuval soğuk asfalt ortama 50cm x 60cm ve 5 cm kalınlığında bir bölgeyi 1 çuval ile yapabilirsiniz. Hazır asfalt hesaplama formülü şu şekildedir metre kare çarpı 2.4 dür ama bu 10cm kalınlıktır. ardından kaç cm kalınlıkta olacaksa çıkan sonucu 0.5cm ile çarparsanız kalınlık 5 cm olur

Örneğin 1metre uzunluğunda 30 cm genişliğinde 5 cm kalınlığında bir yer var 1m x 0,3m=0,3metre kare yapar bunuda asfaltın yoğunluğuyla yani 0.24 oda 0,3×0,24=0.072 oda 72 kg yapar ama bu sonuç 10cm kalınlığında bir yer için biz 5 cm için hesaplamak istiyoruz oda 0.072×0.5=0.036 yapar buda 36 kg yani 1 adet çuval yapar.

Hazır Asfalt Neden Tercih Edilir?

Bir diğer adıda Soğuk asfalt olan bu ürünü kış ayraında yada 1 ton altında sıcak asfaltın yapılamayacağı zamanda tercih edilir. Trafikteki yük zaman içinde yolun deforme olmasına sebep olur. Yollarda meydana deformelerin yok edilmesi için hazır asfalt uygulanabilmektedir. Hazır asfaltın diğer önemli özelliğiyse stabilitedir. Stabilite tam olarak; tekerlek izlerine karşı direncini ifade eder. Ayrıca hazır asfalt esneklik özelliğiyle de çok kullanışlı bir uygulamadır. Üstyapıların çatlama olmadan yük altında oluşturdukları oturmalar, esnekliktir. Aynı şekilde zeminin su alıp şişmesi sonucu açığa çıkardığı oturmalarda esneklik denilebilekte.

Hazır asfalt işlenebilirlik özellikleriyle de çok dikkat çekiyor. Her şeyden önce işlenebilen özelliği sayesinde hazır asfaltın karışımı hemen hazırlanmakta, sıkıştırılmakta ve serilmektedir. İşlenebilen özelliğini öne çıkaran başlıca faktör agrega kaynağıyla gradasyon tasarım parametleri denilebilmekte